Huisregels

We willen op Toverbosch en tijdens de Bouwspeelplaats een voor iedereen prettige en veilige sfeer creëren. Respect voor elkaar, de planten en dieren die hier leven en het werk van anderen is daarom belangrijk. Hieronder een aantal huisregels, zodat iedereen het naar zijn zin heeft! Zou u dit voor het bezoek willen bespreken met alle kinderen en eventuele begeleiders? Dank voor uw begrip en de medewerking!

BELANGRIJK:

 • (Groot)ouders en/of verzorgers blijven verantwoordelijk voor de kinderen. Minimaal 1 begeleidende volwassene op max. 5 kinderen.
 • Doe stevige gesloten schoenen aan, met een dikke zool. Veiligheidszooltjes van Veilige Voeten zijn bij de inschrijfbalie verkrijgbaar.

ONZE HUISREGELS

 • Kinderen mogen, ongeacht hun leeftijd, alleen onder actieve begeleiding van een volwassene het terrein betreden. Onze medewerkers houden ook toezicht, maar zijn niet verantwoordelijk voor de kinderen. Wij verwachten van de begeleiders gedurende het hele bezoek actief toezicht. Naast het Toverbosch liggen de Buurttuinen. Bezoekers van het Toverbosch (en met name jonge kinderen) mogen deze tuinen absoluut niet betreden. Begeleiders dienen hiervoor zorg te dragen.
 • In onze eigen moestuin mogen kinderen onder begeleiding van Toverbosch medewerkers tuinieren. Op de rest van het terrein geldt: Bomen, planten en dieren zijn de kracht van deze plek. Let er op dat jouw spel zo min mogelijk schade toebrengt aan de natuur. Het plukken van bloemen, fruit en planten zijn alleen maar toegestaan als een Toverbosch medewerker daarvoor toestemming heeft gegeven. Wees voorzichtig bij het spelen met dieren, doe ze geen pijn en verstoor hun leefruimtes, zoals nestjes, niet.
 • Op het terrein wordt niet gevochten, gestolen, gepest, gediscrimineerd, vernield, vervuild noch gescholden. Bezoekers zijn verplicht de materialen en gereedschappen correct en veilig te gebruiken. Bij het bewust schade toebrengen aan materialen of de omgeving, worden de begeleiders verantwoordelijk gehouden.
 • Deelname aan de Bouwspeelplaats en het werken met gereedschap gebeurt op eigen risico. Deelnemers moeten in het bezit zijn van een Bouwvergunning (deze is verkrijgbaar bij binnenkomst) en moeten gesloten schoenen dragen. Bouwen mag alleen op de daarvoor aangewezen plekken en onder toezicht van de volwassen begeleider!
 • Bij ongevallen kun je bij de Toverbosch medewerkers voor EHBO terecht. Graag niet zonder ons in te lichten de politie of ambulance te bellen, de kosten zijn dan voor uw rekening.
 • Bezoekers mogen eigen consumpties meebrengen. Afval moet in de aanwezige afvalbakken worden gegooid en mag niet op het terrein worden achtergelaten. Wij scheiden ons afval, we verwachten dat onze bezoekers dit ook doen. De prullenbakken staan bij het hek. Toiletten en wasbakken dienen schoon achtergelaten te worden.
 • Op het terrein mag niet worden gerookt, behalve op de aangegeven rookzone. Verder is alcohol niet toegestaan en mogen honden enkel het terrein aangelijnd betreden. Fietsen en andere vervoersmiddelen moeten op de daarvoor bestemde plaatsen buiten het hek worden gestald.
 • Bij overtredingen van de regels geldt: Na twee waarschuwingen moet je het terrein verlaten. Na zware gebeurtenissen of herhaaldelijke misdragingen, kan voor langere periode de toegang tot het terrein worden ontzegd of andere maatregelen getroffen worden. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het niet naleven van onze huisregels.
 • In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de Toverbosch medewerkers. Men is verplicht de aanwijzingen van de toezichthouders op te volgen. Iedereen die zich niet aan deze aanwijzingen houdt, wordt de toegang tot het terrein ontzegd.